Skip to main content

Polisi

Dengan menggunakan Laman ini, ini bermakna anda bersetuju dengan terma dan syarat yang terkandung dalam polisi privasi mindatrafik.com.

1.0 Polisi Pengembalian & Pemulangan (Return/Refund)

Kami benar-benar minta maaf dan akan bertanggungjawab sekiranya anda menerima produk yang salah. Kami akan memeriksa semula pesanan anda dalam sistem dan membetulkan masalahnya. Sila Whats App kami di +60192657982 untuk maklumat lebih lanjut mengenai proses pengembalian.

Jaminan pengembalian kami memberi anda hak untuk mengembalikan produk dalam TUJUH hari setelah menerima bungkusan (dikira sebagai Hari 1). Produk yang dikembalikan mestilah dalam keadaan asalnya.

Walau bagaimanapun, anda berhak membuka bungkusan dan memeriksa kandungannya, tetapi produk mesti dikembalikan dalam keadaan yang tidak digunakan. Harap maklum bahawa kami tidak dapat membuat bayaran balik.

2.0 Polisi Penghantaran & Bayaran (Shipping/Delivery)

Kami menawarkan penghantaran domestik hanya melalui Poslaju Malaysia.

Kos penghantaran di Malaysia:

  • Semenanjung Malaysia: RM 11
  • Sabah & Sarawak: RM 17 (untuk berat bawah 1 kg)

Setelah kami menerima pembayaran anda, kami akan melakukan prosedur standard keselamatan. Setelah semuanya diperiksa, kami akan memproses pesanan anda dengan teliti. Kami menghantar semua pesanan pada setiap hari Rabu (tetapi bergantung pada ketersediaan dan polisi kurier penghantaran pada hujung minggu).

Nombor ‘tracking’ akan dimaklumkan melalui WhatsApp. Ia dapat disemak di Laman Web Poslaju Malaysia selepas 48 jam. Harap maklum bahawa proses penghantaran akan memakan masa 3 – 5 hari bekerja. Kesabaran yang indah anda amat dihargai.

3.0 Terma & Syarat (Terms)

Kami memastikan bahawa semua maklumat yang dikumpulkan dilindungi dengan selamat. Jangan khawatir, kami tidak mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak luar atau pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan syarikat kami.

Kami hanya berkongsi maklumat peribadi anda sebagai tujuan menjual dan membeli transaksi dalam kumpulan korporat kami dan kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan menjalankan perkhidmatan tersebut termasuk syarikat perkhidmatan kurier, pemproses pembayaran dan penyedia e-dagang.

Sekiranya terdapat perubahan dengan dasar privasi, ia akan berlaku serta merta setelah pengeposan mereka di halaman ini. Anda harus memeriksa polisi ini setiap kali anda mengakses e-dagang kami. Untuk sebarang pertanyaan, sila ajukan kepada kami di shakirah@mindatrafik.com

4.0 Polisi Pembatalan (Cancellation)

Tiada pembatalan dibenarkan setelah kontrak/projek/program bermula.
Tiada pembatalan dibenarkan setelah produk dihantar.

5.0 Polisi Kerahsiaan (Privacy)

Dasar Privasi ini terpakai pada laman web mindatrafik.com (“Laman”) yang dimiliki dan dikendalikan oleh Minda Trafik, seorang perunding untuk Pemasaran Digital.

Minda Trafik telah mencipta dasar privasi ini untuk menerangkan cara kami menggunakan maklumat yang mungkin anda berikan semasa melawati Laman ini dan untuk menunjukkan komitmen teguh kami terhadap privasi Internet. Minda Trafik boleh mengubah suai dasar ini dari semasa ke semasa jadi kami menggalakkan anda menyemak halaman ini apabila melawat semula Laman ini. Dengan menggunakan Laman ini, anda bersetuju menerima terma Dasar Privasi ini.

BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT ANDA

Apabila anda mendaftar, menyumbang, membeli atau mengambil apa-apa tindakan lain di Laman kami, kami mungkin meminta anda memberi kami maklumat hubungan, termasuk nama, alamat, nombor telefon, nombor telefon mudah alih dan/atau alamat e-mel anda. Kami mungkin mendapatkan maklumat tentang anda daripada sumber luar dan menambahnya atau menggabungkannya dengan maklumat yang kami kumpulkan melalui Laman ini.

Kami menggunakan maklumat ini untuk mengendalikan Laman ini, menghantar berita dan maklumat tentang aktiviti Minda Trafik kepada anda, meminta penyertaan anda dalam aktiviti dan kegunaan berkaitan. Kami menggunakan alamat e-mel anda untuk menghantar maklumat tersebut melalui e-mel dan mungkin menggunakan nombor telefon anda untuk menghubungi anda atau menghantar mesej teks atau panggilan telefon kepada anda untuk tujuan ini.

Selain itu, kami mungkin berkongsi maklumat anda seperti berikut, atau seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini:

Kepada syarikat yang membantu kami dalam mengekalkan Laman ini atau dengan aktiviti Minda Trafik, tetapi hanya untuk tujuan menyediakan perkhidmatan kepada Minda Trafik dan dengan syarat ketat bahawa mana-mana syarikat sedemikian tidak akan mempunyai hak untuk menghubungi anda atas sebarang sebab;

Untuk mematuhi undang-undang atau keperluan undang-undang yang terpakai, untuk melindungi hak atau harta kami, atau untuk melindungi penyokong kami daripada kelakuan penipuan, kesat atau menyalahi undang-undang, atau jika kami secara munasabah percaya bahawa kecemasan yang melibatkan bahaya serta-merta kematian atau kecederaan fizikal yang serius kepada mana-mana orang memerlukan pendedahan komunikasi atau mewajarkan pendedahan rekod;

Dengan calon, organisasi, jawatankuasa atau kumpulan yang kami percaya mempunyai pandangan atau objektif yang sama seperti Minda Trafik; atau

Kepada kumpulan lain dengan persetujuan anda.

Menyerahkan maklumat peribadi anda (termasuk alamat e-mel anda) pada halaman ini akan mendaftar anda untuk menerima e-mel daripada Minda Trafik. Kami juga mungkin menggunakan nama pertama anda untuk menunjukkan tindakan terkini yang diambil di laman ini.

MAKLUMAT KAD KREDIT; PERLINDUNGAN MAKLUMAT PERIBADI

Apabila anda membeli perkhidmatan melalui Laman ini, kami mengumpul maklumat kad kredit daripada anda. Maklumat itu digunakan semata-mata untuk memproses sumbangan anda; tidak diselenggara oleh Minda Trafik; dan tidak pernah didedahkan kepada sesiapa, untuk sebarang tujuan lain selain daripada memproses sumbangan anda, dalam apa jua keadaan.

Minda Trafik menggunakan langkah keselamatan standard industri untuk melindungi daripada kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahan semua maklumat pengenalan peribadi yang anda berikan kepada kami. Pelayan kami terletak dalam persekitaran yang terkunci dan selamat. Semua maklumat kad kredit yang dibekalkan dihantar melalui teknologi Secure Socket Layer (SSL) dan kemudian disulitkan ke dalam pangkalan data pembekal pemprosesan pembayaran kami.

Kebenaran untuk mengakses maklumat pengenalan peribadi anda hanya diberikan kepada anda dan pekerja Minda Trafik atau kontraktor yang perlu mengetahui maklumat tersebut untuk memberikan perkhidmatan kepada anda dan yang dikehendaki merahsiakan maklumat tersebut. Walaupun kami berusaha dengan niat baik untuk menyimpan maklumat yang dikumpul oleh Laman ini dalam persekitaran operasi yang selamat, kami tidak dapat menjamin keselamatan yang lengkap.

COOKIES DAN PENGESAN DATA

Cookies ialah sekeping data yang disimpan pada pemacu keras pengguna yang mengandungi maklumat tentang pengguna. Sesetengah bahagian Laman ini mungkin dilindungi kata laluan. Kami mungkin menggunakan cookies (cookies berada pada komputer anda dan berada di bawah kawalan penyemak imbas anda) untuk membantu kami mengingati dan memproses item yang anda beli melalui Laman ini; dan/atau untuk menyusun data agregat tentang pelawat ke Laman dan interaksi mereka dengan Lamanuntuk tujuan menambah baik operasi Laman dan/atau menawarkan pengalaman dan alatan Laman yang lebih baik pada masa hadapan.

Kami juga mungkin menggunakan cookies untuk membolehkan anda kembali ke kawasan yang dilindungi kata laluan di Laman tanpa perlu memasukkan semula kata laluan anda. Jika anda ingin melumpuhkan cookies ini, bahagian bantuan bar alat pada kebanyakan penyemak imbas boleh membantu. Jika anda menetapkan penyemak imbas anda untuk melumpuhkan cookies, walau bagaimanapun, anda mungkin tidak dapat mengakses bahagian tertentu Laman ini.

Kami juga mungkin menggunakan perkhidmatan pihak ketiga seperti Google Analytics. Ini membantu kami memahami corak trafik dan mengetahui sama ada terdapat masalah dengan Laman kami. Kami juga mungkin menggunakan imej terbenam dalam e-mel untuk menjejaki kadar terbuka untuk mel kami supaya kami dapat mengetahui e-mel mana yang paling menarik minat Minda Trafik.

Sila ambil perhatian bahawa vendor pihak ketiga, termasuk Google, mungkin memaparkan iklan tajaan Minda Trafik di Internet. Vendor pihak ketiga tersebut (termasuk Google) menggunakan cookies untuk menyiarkan iklan berdasarkan lawatan sebelumnya pengguna ke Laman web kami. Pengguna boleh menarik diri daripada penggunaan cookies Google dengan melawati http://www.google.com/privacy/ads/

PENGIKLANKAN

Kami mungkin meletakkan pengiklanan dalam talian dengan vendor pihak ketiga, termasuk Google, yang akan dipaparkan di Laman lain di internet. Dalam sesetengah kes, vendor pihak ketiga tersebut mungkin memutuskan iklan yang akan dipaparkan kepada anda berdasarkan lawatan terdahulu anda ke Laman. Pada bila-bila masa anda tidak akan dikenal pasti secara peribadi dengan vendor pihak ketiga tersebut, mahupun sebarang maklumat yang anda kongsi dengan kami tidak akan dikongsi dengan vendor pihak ketiga tersebut. Jika anda memilih untuk menarik diri daripada penggunaan cookies pihak ketiga ini di Laman, anda boleh berbuat demikian dengan melawati halaman tarik diri Inisiatif Pengiklanan Rangkaian.

PAUTAN KE LAMAN LAIN

Dasar dan amalan privasi yang terkandung dalam Dasar Privasi ini tidak terpakai kepada SEBARANG pautan luar. Dasar Privasi ini hanya terpakai pada Laman kami atau mana-mana Laman masa hadapan yang mungkin kami bangunkan. Ia tidak meliputi Laman yang dipautkan oleh Laman ini atau Laman yang kami tidak bertanggungjawab untuknya (“Laman Terpaut”). Laman terpaut ini akan mempunyai dasar dan amalan mereka sendiri yang mungkin berbeza daripada kami. Kami menggalakkan anda membiasakan diri dengan dasar dan amalan Laman yang dipautkan, terutamanya jika anda memberikan maklumat peribadi kepada mereka.

PINDAAN DAN PERSETUJUAN KEPADA DASAR PRIVASI INI
Kami mengekalkan hak untuk meminda atau mengemas kini Polisi Privasi ini pada bila-bila masa. Dengan menggunakan Laman kami, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat seperti yang telah kami huraikan. Jika kami mengubah dasar dan amalan kami, kami akan menyiarkan perubahan dalam Dasar Privasi kami supaya anda sentiasa mengetahuinya. Dengan pengetahuan ini, anda boleh membuat keputusan termaklum tentang sama ada anda ingin memberikan maklumat peribadi kepada kami.

Hubungi Kami